“โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Packaging Creates Value “อะลูมิเนียมกับการ รีไซเคิล””
01 March 2019
บจก.​ UACJ​ (ประเทศไทย)​ จ.ระยอง


 

1 มีนาคม 2562 TIPMSE​ จัดกิจกรรมศึกษา​ดูงาน​แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Packaging Creates Value “อะลูมิเนียมกับการรีไซเคิล” ณ​ บจก.​ UACJ​ (ประเทศไทย)​ จ.ระยอง โดย UACJ (Thailand) Co., Ltd. คือฐานการผลิตของกลุ่ม UACJ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ผลิตแผ่นอะลูมิเนียม โดยมีตั้งแต่กระบวนการหลอมวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการผลิตแบบผสมผสาน ซึ่งผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและรีไซเคิลอลูมิเนียม​ด้วยกำลังการผลิต​ 180,000 ตัน/ปี​ สำหรับแผ่นอลูมิเนียมสำหรับ​ภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม​ แผ่นอลูมิเนียมทำฝาปิด​ แผ่นอลูมิเนียมระบายความร้อนรถยนต์​ เป็นต้น ได้เรียนรู้และนำชมกระบวนการผลิตและการรีไซเคิลแผ่นอะลูมิเนียมอย่างละเอียดเป็นการต่อยอดความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

TIPMSE ขอขอบคุณ​บจก.​ UACJ​ (ประเทศ​ไทย)​ ที่ให้ความอนุเคราะห์​ดูงานครั้งนี้และขอบคุณ​ผู้ร่่วมกิจกรรมทุกท่าน.

 

 

 


< Back