“สัมมนามองอนาคตบรรจุภัณฑ์ สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม”
13 June 2019
ห้อง MR 214-215 ไบเทค บางนา


โอกาสดีดีมาถึงท่านแล้ว รีบสมัครนะครับ อย่ารอช้า !!!!!!!
ของฟรี!!!และดี!!!ยังมีในโลก
............
TIPMSE ร่วมกับ Propak asia 2019 
จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง
.............
"มองอนาคตบรรจุภัณฑ์ สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม"
.............
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.
ห้อง MR 214-215 ไบเทคบางนา
ภายในงาน Propak Asia 2019
............
พบกับ
การบรรยายเรื่อง "บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม"
การเสวนาเรื่อง "อนาคตบรรจุภัณฑ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
............

สนใจกิจกรรม
คลิกสมัครออนไลน์ https://joo.gl/sS8k6
คลิกรายละเอียดกำหนดการและใบสมัคร https://joo.gl/YPOXR
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมา ได้ที่ 
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
โทร 02 345 1403 , 1294 , 084 3876971
............
#TIPMSE #บรรจุภัณฑ์เป็นวัตถุดิบ


< Back