1 2 3 4 5 6รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Eco Packaging Design Development Project : EPD 2018
26 January 2018
ประกาศ ประกาศ ประกาศ ........ รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Eco Packaging Design Development Project : EPD 2018 ........
กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging)
05 January 2018
โอกาสดีของผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Packaging) มาถึงแล้ว
งานสัมมนา Green Packaging Trends in Thailand
24 November 2017
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Green Packaging Trends in Thailand พบกับหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจมาพร้อมกับวิทยากรมากความสามารถ

TIPMSE จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวโครงการร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging)
01 Febuary 2018
TIPMSE จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวโครงการร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging) ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ หนุน SMEs นำไปใช้ได้จริง
TIPMSE จับมือ สพฐ. ส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน
23 January 2018
ร่วมลงนามในลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการ “ส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน”
กิจกรรมมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
25 September 2017
TIPMSE จัดกิจกรรมมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 โดยท่านประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นผู้รับมอบ
Paper
กระดาษย่อย,สี = 2.70 บาท/กก.
หนังสือเล่ม = 3.20 บาท/กก.
กระดาษขาว-ดำ = 7.10 บาท/กก.
กล่องน้ำตาล = 4.50 บาท/กก.
หนังสือพิมพ์ = 4.80 บาท/กก.
Glass
ขวดน้ำหวาน = 12.50 บาท/กล่อง
เศษแก้วแดง = 0.95 บาท/กก.
เศษแก้วขาว = 1.35 บาท/กก.
ขวดน้ำปลา = 0.70 บาท/ใบ
ขวดน้ำอัดลมใหญ่ = 2.00 บาท/ใบ
Plastic
ขวด pet = 6.00 บาท/กก.
ขวดน้ำปลา = 12.50 บาท/ใบ พร้อมกล่อง.
พลาสติกกรอบจม = 0.50 บาท/กก.
พลาสติกรวม = 7.50 บาท/กก.
ท่อ PVC สีฟ้า = 7.50 บาท/กก.
Metal / Non-metal
ทองแดงเบอร์1 = 155.00 บาท/กก.
อลูมิเนียมฝาแกะ = 31.00 บาท/กก.
สแตนเลส = 29.00 บาท/กก.
อลูมิเนียมกระป๋อง = 35.00 บาท/กก.
ทองแดงเบอร์1 = 155.00 บาท/กก.
Beverage Box
กล่องนม/ผลไม้ = 1.60 บาท/กก.


30 April 2018...กิจกรรม ท๐๒
กรมควบคุมมลพิษ


You are Visitor Number
168495

Facebook TIPMSE SHOP2
TIPMSE CHANNEL tipmse infographic