บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

 
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 
บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 
บริษัท ไอไอเค แอ๊คทีฟ โฮลดิง จำกัด
 
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
 
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
   
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท.
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

 

 
ริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด

บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด
 

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

 
บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

 

 

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 

     

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 
ริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด

 

สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
 
บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด

 

   
ผู้สนับสนุนรอง  
บริษัท พร็อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
บริษัท กรีนสปอต จำกัด
สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)