“TIPMSE ร่วมกับไทยเบฟเวอเรจ จัดกิจกรรม " ชุมชนดีมีรอยยิ้ม ปีที่ 6 "”
21 July 2017
โรงเรียนบ้านเมืองด้ง จ.สุโขทัย และโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ จ.อุตรดิตถ์


วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2560 TIPMSE ร่วมเป็นวิทยากรโครงการไทยเบฟร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 6 จัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนบ้านเมืองด้ง จ.สุโขทัยและโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ จ.อุตรดิตถ์ ได้มาเรียนรู้การเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้เป็นสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ได้ โดยการนำเอาขวดน้ำดื่มช้างมาประดิษฐ์เป็นที่ใส่ถุงพลาสติกเพื่อเป็นการ Reuse วัสดุเหลือใช้พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้การจัดการขยะเบื้องต้นอีกด้วยโดยมีน้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมรวมกัน 2 โรงเรียนเป็นจำนวนประมาณ 150 คน< กลับหน้าที่แล้ว