“กิจกรรมมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2”
25 September 2017
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 TIPMSE จัดกิจกรรมมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 โดยท่านประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นผู้รับมอบ จากบริษัทผู้สนับสนุนฯ 7 บริษัท (ร่วมงาน 4 บริษัท อีก 3 บริษัท ติดภารกิจ) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สถาบันฯขอขอบคุณบริษัทผู้สนับสนุนทุกท่าน ในการรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดรูปแบบการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อแสดงให้เห็นว่า "บรรจุภัณฑ์ไม่ได้เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม"< กลับหน้าที่แล้ว