“ตลาดนัดรีไซเคิลและอบรม “สำนักงานปลอดขยะ” ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี”
08 May 2018
ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี


8 พ.ค.61 TIPMSE  ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีในการเป็นวิทยากรทำกิจกรรมอบรม “สำนักงานปลอดขยะ” ในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน โดยมีข้าราชการและบุคลากรจาก 43 หน่วยงานเข้าร่วมและช่วงบ่ายมีการทำกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลสามารถรวบรวมปริมาณวัสดุรีไซเคิลได้ 700 กว่ากิโลกรัม
 
 
 
 
 


< กลับหน้าที่แล้ว