“กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานแก่ผู้ประกอบการในระดับผู้บริหาร”
24 April 2018
จังหวัดกระบี่


วันที่ 24-25 เมษายน 2561 TIPMSE ร่วมกับมูลนิธิ 3R โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืนจัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานแก่ผู้ประกอบการในระดับผู้บริหารจำนวน 11 แห่ง เรื่อง สถานประกอบการสีเขียว และ Workshop ระดมความคิดทำแผนการจัดการขยะในสถานประกอบการพร้อมศึกษาดูงานโรงแรมสีเขียวระดับทอง (GREEN Hotel) ณ โรงแรมดีวาน่าพลาซ่า  อ่าวนาง จังหวัดกระบี่  ซึ่งโรงแรมเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิล การบำบัดน้ำเสียและการหมุนเวียนน้ำใช้ การประชาสัมพันธ์สื่อสารในการจัดการขยะและลดการเกิดของเสียในโรงแรม

 < กลับหน้าที่แล้ว