“กิจกรรมให้คำปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco- Packaging)”
11 May 2018
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


วันที่ 11 พ.ค. TIPMSE ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco- Packaging) แก่ผู้ประกอบการ SMEs 20 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์กล่าวเปิดงาน

 ซึ่งครั้งนี้เป็นการร่างแบบ 3D แก่ผู้ประกอบการและให้ความรู้ในการคัดเลือกวัสดุที่จะขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งวางแผนการลงพื้นที่เพื่อสรุปและจัดทำ Mock Up ต่อไป  < กลับหน้าที่แล้ว