“พิธีมอบประกาศนียบัตรและสรุปการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging)”
02 August 2018
อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี


กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและสรุปการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging)ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ เวที Manufacture (สีเหลือง) ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี ในงาน Thailand Industry Expo 2018

      โดยนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging)จำนวน 20 ราย ได้กล่าวถึงโครงการนี้ ว่าเป็นโครงการแรกที่ทางกรมฯ ได้มองเป้าหมายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ให้เห็นถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวให้การผลิตและธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งการใช้เทคโนโลยีในการผลิต หรือพัฒนาการออกแบบโดยนอกจากจะคำนึงถึงผลกำไร ยังพิจารณาถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว จะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปต่ออย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถแข่งขันทางการค้ากับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ รวมถึงการส่งออกที่หลายประเทศมีการตั้งมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมา เพื่อให้เกิดกำแพงการค้าที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวมากขึ้น แต่ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ที่ดำเนินการในลักษณะนี้ยังเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ แต่ในประเทศไทยเรามีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งนโยบายภาครัฐก็จะเป็นมีการพัฒนากลุ่มนี้ให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อให้ฐานกำลังการผลิตของเรามีความเข้มแข็งและมั่นคง

      การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Eco-packaging เป็นแนวทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม เพราะบรรจุภัณฑ์นอกจากจะทำหน้าที่ดูแลปกป้องสินค้าของเรา ยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้ แต่หลังการใช้งานบรรจุภัณฑ์ หากไม่ได้รับการดูแลหรือออกแบบให้ดี บรรจุภัณฑ์อาจสร้างภาระกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น โครงการนี้ จึงเป็นการช่วยผู้ประกอบการให้คำนึงถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์โดยพิจารณาตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การขนส่งและการจัดการที่ปลายทาง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

      สิ้นสุดโครงการนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ทั้ง 20 รายก็จะได้รับมอบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไปดำเนินการต่อยอดในธุรกิจของตนและจะมีการติดตามในระยะต่อไป

          เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นวัตถุดิบ< กลับหน้าที่แล้ว