“TIPMSE ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงค์ปฏิญญาลดโลกเลอะ”
23 July 2018
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการ TIPMSE เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมลงนามแสดงเจตจำนงค์ปฏิญญาลดโลกเลอะ ในโครงการเที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ ณ ลานชั้น 1 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่< กลับหน้าที่แล้ว