“เสวนา แนวทางมาตรการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และการรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดการใช้ถุงพลาสติกภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
28 August 2018
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรียนเชิญผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (นายสินชัย เทียนศิริ) ร่วมวงเสวนา แนวทางมาตรการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และการรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดการใช้ถุงพลาสติก ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมสร้างสรรค์ไทย ภายใต้โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ให้กับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 5 จังหวัด สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กว่า 120 คน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาชิก พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ เรื่องบรรจุภัณฑ์และการจัดการ เพื่อส่งต่อบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม< กลับหน้าที่แล้ว