“บูธนิทรรศการ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561”
16 August 2018
เมืองทองธานี


เมื่อวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 TIPMSE ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย TIPMSE นำเสนอนิทรรศการในหัวข้อ “Closed loop packaging (CLP)” และกิจกรรมเกมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วภายหลังการบริโภค โดยเน้นการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่สามารถรีไซเคิลได้กลับสู่วงจร เพื่อเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป< กลับหน้าที่แล้ว