“กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อส่งเสริมการศึกษาบูรณาการ การจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วสู่สาระการเรียนรู้ ในโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน”
23 September 2018
โรงแรมฮิพ รัชดา


วันที่ 23-27 กันยายน  2561 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูล เพื่อส่งเสริมการศึกษาบูรณาการการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วสู่สาระการเรียนรู้ ในโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมฮิพ รัชดา กรุงเทพ

โดยวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการบูรณาการความรู้และจัดทำสื่อนวัตกรรมการศึกษาด้านสื่อการสอน ให้มีเนื้อหาครอบคลุมการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วอย่างครบวงจรทั้ง 5 ประเภทโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการศึกษา จำนวน 50 คน

 < กลับหน้าที่แล้ว