“อบรมการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนกระทรวงแรงงาน”
18 September 2018
กระทรวงแรงงาน


วันที่ 18 กันยายน 2561 TIPMSE เป็นวิทยากรส่งต่อความรู้เรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนแก่ข้าราชการกระทรวงแรงงาน กว่า 100 คน เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในกิจกรรม 5 ส เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสำนักงานสีเขียว โดยมีท่านจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้< กลับหน้าที่แล้ว