“กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี”
08 January 2019
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี


8 มกราคม 2562 TIPMSE ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งต่อวัตถุดิบสู่ภาคอุตสาหกรรมและเป็นต้นแบบของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดกิจกรรมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ในวันอังคารที่สองของเดือน เพื่อส่งต่อแนวคิดและปรับพฤติกรรมในการจัดการบรรจุภัณฑ์< กลับหน้าที่แล้ว