“อบรมให้ความรู้การจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วให้กับข้าราชการและพนักงาน”
24 January 2019
เทศบาลนครนนทบุรี


24 มกราคม 2562 TIPMSE เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเรื่องการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วให้กับข้าราชการและพนักงานของเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 150 คน เพื่อปรับพฤติกรรมให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืนและสร้างความเข้าใจในการคัดแยกเพื่อร่วมในกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลของเทศบาลฯ ที่จะจัดขึ้นในทุกบ่ายวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน โดยเริ่มครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 62 นี้< กลับหน้าที่แล้ว