แสดง 1 - 5 จาก 192 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อส่งเสริมการศึกษาบูรณาการ การจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วสู่สาระการเรียนรู้ ในโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน
23 September 2018
TIPMSEร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูล เพื่อส่งเสริมการศึกษาบูรณาการการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วสู่สาระการเรียนรู้
อบรมการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนกระทรวงแรงงาน
18 September 2018
TIPMSE เป็นวิทยากรส่งต่อความรู้เรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนแก่ข้าราชการกระทรวงแรงงาน
คณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ
10 September 2018
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่จังหวัดที่มีการจัดการมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดดีเด่น ประจำปี 2561
เสวนา แนวทางมาตรการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และการรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดการใช้ถุงพลาสติกภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
28 August 2018
เสวนา แนวทางมาตรการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และการรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดการใช้ถุงพลาสติกภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
บูธนิทรรศการ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
16 August 2018
TIPMSE ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561

แสดง 1 - 5 จาก 192 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>