แสดง 1 - 5 จาก 187 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
พิธีมอบประกาศนียบัตรและสรุปการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging)
02 August 2018
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ TIPMSE จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและสรุปการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging)
TIPMSE ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงค์ปฏิญญาลดโลกเลอะ
23 July 2018
TIPMSE เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมลงนามแสดงเจตจำนงค์ปฏิญญาลดโลกเลอะ
งานสัมมนา “SD Symposium 2018” (Sustainable Development Symposium 2018) ภายใต้แนวคิด “Circular Economy: The future we create”
09 July 2018
สัมมนา “SD Symposium 2018” (Sustainable Development Symposium 2018) ภายใต้แนวคิด “Circular Economy: The future we create”
กิจกรรมให้คำปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco- Packaging)
11 May 2018
TIPMSE ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco- Packaging) แก่ผู้ประกอบการ SMEs 20 ราย
ตลาดนัดรีไซเคิลและอบรม “สำนักงานปลอดขยะ” ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
08 May 2018
TIPMSE ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีในการเป็นวิทยากรทำกิจกรรมอบรม “สำนักงานปลอดขยะ” ในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

แสดง 1 - 5 จาก 187 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>