แสดง 1 - 5 จาก 200 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Packaging Creates Value “อะลูมิเนียมกับการ รีไซเคิล”
01 March 2019
TIPMSE​ จัดกิจกรรมศึกษา​ดูงาน​ ณ​ บจก.​ UACJ​ (ประเทศไทย)​ จ.ระยองโดยเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและรีไซเคิลอลูมิเนียม
​ศึกษา​ดูงาน​ Packaging​ Creates​ Value​ ตอน​ "Closed Loop​ Pacakging"
26 Febuary 2019
TIPMSE​ จัดกิจกรรม​ศึกษา​ดูงาน​ Packaging​ Creates​ Value ​ตอน​ Closed​ Loop​ Packaging
อบรมโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
30 January 2019
TIPMSE เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเรื่องการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในสำนักงานภายใต้โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
อบรมให้ความรู้การจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วให้กับข้าราชการและพนักงาน
24 January 2019
TIPMSE เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเรื่องการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วให้กับข้าราชการและพนักงานของเทศบาลนครนนทบุรี
กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
08 January 2019
TIPMSE ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

แสดง 1 - 5 จาก 200 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>