ดูงาน packaging create value ตอนนวัตกรรมเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อโอกาสทางธุรกิจ รุ่นที่ 2
วัน เวลา 13 November 2017
สถานที่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด
หมายเหตุ


< กลับหน้าที่แล้ว