“งานสัมมนา Green Packaging Trends in Thailand”
24 November 2017
ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะสุโกศล ถนนพญาไท


ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา Green Packaging Trend in Thailand 
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะสุโกศล ถนนพญาไท
ไม่มีค่าใช้จ่าย

🎁พบกับหัวข้อการบรรยายสุดพิเศษ🎁
enlightenedแนวโน้มบรรจุภัณฑ์กระแสรักษ์โลก 
     โดย คุณมยุรี ภาคลำเจียก 
     ที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

enlightenedการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ด้วย CLP (Closed Loop Packaging)
     โดย คุณสินชัย เทียนศิริ 
     ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

enlightenedแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ แนวทาง 3 R กับ นานาบรรจุภัณฑ์ From Cradle to Cradle
    โดย คุณมยุรี ภาคลำเจียก 
    ที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย 
          คุณวรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้แทนจาก 
          SCG Packaging
enlightenedGreen Packaging กับพลาสติกชีวภา
        โดย ดร. ชินวัชร์ ศรีโรจนภิญโญ
         Marketing Technical Service Manager
         PTT MCC Biochem Co, Ltd

ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่นิ (เท่านั้น)https://goo.gl/forms/GezFZVIrgUujrPmy2

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

สอบถามข้อมูลได้ที่
คุณวีรยา สังข์น้อย (วี)
โทร: 02-712-1995, 02-712-3556, 087-493-2009
โทรสาร: 02-713-6164 
Email: adminthaipack@gmail.com 
Website: www.thaipack.or.th< กลับหน้าที่แล้ว