“สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน”
11 October 2018
TIPMSE 1


มีข่าวดีมากฝาก!!!
โรงเรียนใดสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน (รอบละ 1 โรงเรียน ไม่เกิน 25 คน) สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้จาก 
https://docs.google.com/…/1owbDhRFiUVpxYX5FjIQT1O4mB0x…/edit

น้องๆ ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ มากมาย...ด่วน รับเพียง 10 โรงเรียนเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2721552-3 ต่อ 25 หรือ 23< กลับหน้าที่แล้ว