“พิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ปี 2561”
29 October 2018
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 TIPMSE จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 โดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)  เป็นผู้รับมอบ จากบริษัทผู้สนับสนุนฯ 4 บริษัท  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประกอบด้วย

1.      บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                         

โดย คุณพิชิต บูรพวงศ์  รองประธานคณะที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่

2.      บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล  จำกัด                  

โดย คุญบุญเอนก วรรณพานิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

3.      บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)  

โดย  คุณภูศร  ทวีพันธุ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 

4.      บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                              

โดย คุณมนต์ฤดี อัครราช  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

สถาบันฯขอขอบคุณบริษัทผู้สนับสนุนทุกท่าน ในการรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดรูปแบบการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับไปเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

 
 

-- ดาวน์โหลด


< กลับหน้าที่แล้ว