สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 20 บี ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (66) 0-2272-1552-3, 0-2618-8251-2
โทรสาร (66) 0-2272-1551
อีเมล์ : tipmse.channel@gmail.com

แผนที่สถาบันฯ


ท่านสามารถติดต่อสถาบันฯ ทาง E-mail โดยการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง


Company *:
Full Name *:
Address *:
Tel *:
Fax:
E-mail Address *:
Comment *:

*Require field