1 2 3 4 5 6 7พิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ปี 2561
29 October 2018
สถาบันฯขอขอบคุณบริษัทผู้สนับสนุนทุกท่าน ในการรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดรูปแบบการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วของประเทศอย่างยั่งยืน
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
11 October 2018
มีข่าวดีมากฝาก!!! โรงเรียนใดสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน (รอบละ 1 โรงเรียน ไม่เกิน 25 คน)
อารียาจัดทำ E-book คู่มือคัดแยกขยะ AREEYA GO GREEN
09 May 2018
อารียาจัดทำ E-book บอกเล่าเรื่องราววิธีแยกขยะในบ้าน

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อส่งเสริมการศึกษาบูรณาการ การจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วสู่สาระการเรียนรู้ ในโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน
23 September 2018
TIPMSEร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูล เพื่อส่งเสริมการศึกษาบูรณาการการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วสู่สาระการเรียนรู้
อบรมการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนกระทรวงแรงงาน
18 September 2018
TIPMSE เป็นวิทยากรส่งต่อความรู้เรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนแก่ข้าราชการกระทรวงแรงงาน
คณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ
10 September 2018
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่จังหวัดที่มีการจัดการมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดดีเด่น ประจำปี 2561
กระดาษ
กระดาษย่อย,สี = 2.60 บาท/กก.
หนังสือเล่ม = 3.20 บาท/กก.
กระดาษขาว-ดำ = 7.70 บาท/กก.
กล่องน้ำตาล = 3.35 บาท/กก.
หนังสือพิมพ์ = 6.00 บาท/กก.
แก้ว
ขวดน้ำหวาน = 12.50 บาท/กล่อง
ขวดน้ำปลา = 12.50 บาท/ใบ พร้อมกล่อง.
เศษแก้วแดง = 1.30 บาท/กก.
เศษแก้วขาว = 1.72 บาท/กก.
ขวดน้ำอัดลมใหญ่ = 2.00 บาท/ใบ
ขวดเครื่องดื่มชูกำลัง = 0.95บาท/กก.
พลาสติก
ขวด pet = 8.25 บาท/กก.
พลาสติกกรอบจม = 0.50 บาท/กก.
พลาสติกรวม = 6.00 บาท/กก.
ท่อ PVC สีฟ้า = 2.50 บาท/กก.
ถุงพลาสติกใหญ่PE = 1.30 บาท/กก
ขวดน้ำpetสี = 3.00 บาท/กก.
โลหะ / อโลหะ
ทองแดงเบอร์1 = 167.00 บาท/กก.
อลูมิเนียมฝาแกะ = 28.00 บาท/กก.
สแตนเลส = 24.00 บาท/กก.
อลูมิเนียมกระป๋อง = 36.00 บาท/กก.
เหล็กย่อยซอยสั้นๆ = 7.20 บาท/กก.
แบ็ตเตอรรี่ขาว = 29.00 บาท/กก.
กล่องเครื่องดื่ม
กล่องนม/ผลไม้ = 0.20 บาท/กก.


18 September 2018...อบรม
กระทรวงแรงงาน
31 August 2018...อบรมการจัดการขยะในโรงเรียน
เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา จ.ชลบุรี


ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
246928

tipmse infographic Facebook TIPMSE SHOP2 TIPMSE CHANNEL