กระดาษ

กระดาษย่อย,สี = 2.70 บาท/กก.
หนังสือเล่ม = 3.20 บาท/กก.
กระดาษขาว-ดำ = 7.10 บาท/กก.
กล่องน้ำตาล = 4.50 บาท/กก.
หนังสือพิมพ์ = 4.80 บาท/กก.
กระดาษแข็งกล่องน้ำตาล = 4.50 บาท/กก.